Atenció intermèdia

Atenció Intermèdia, ara és el moment

Què és l’Atenció Intermèdia? L’Atenció Intermèdia representa un model centrat en la persona, la recuperació i l’autonomia. Aquest enfocament innovador busca integrar una varietat de serveis que es troben entre l’atenció hospitalària aguda i l’atenció primària. És crucial destacar que aquest model opera en estreta coordinació amb tots dos, garantint una atenció integral i eficaç.

Ana María va haver de passar per un procés de rehabilitació del colze i, posteriorment, de maluc, després de ser intervinguda quirúrgicament a l’Hospital San Juan Grande de Jerez. Durant la seva estada de 40 dies, els exercicis guiats per l’Álvaro Barroso, fisioterapeuta del centre, van ser fonamentals per recuperar la mobilitat i tornar a casa seva. Ana María comparteix: “fer exercicis diàriament m’ha donat força i confiança. A més, s’ha convertit en un al·licient perquè els dies siguin més suportables”.

El José, després de pàtir un ictus, va ingressar a l’Hospital Fundación San José amb el ferm propòsit de recuperar-se. Durant tres mesos, es va lliurar completament a un intens programa de rehabilitació per restablir tant la parla com la mobilitat.

En Juan Antonio va estar hospitalitzat a l’Hospital San Juan de Dios de Pamplona durant un mes i mig a causa d’un ictus i ara continua recuperant-lo amb rehabilitació ambulatòria. “Fa dos mesos vaig entrar en cadira de rodes i ara camino sense cap ajuda. Vaig començar la rehabilitació l’endemà d’haver-hi ingressat. A partir d’aquell moment, em van dir: “A treballar”.

En tots aquests casos Sant Joan de Déu ha seguit un model d’atenció centrat en la persona, orientat a facilitar els processos de recuperació i de rehabilitació amb un enfocament innovador, integral i multidisciplinari. Aquest enfocament, anomenat ‘Atenció Intermèdia’, té com a objectiu principal evitar hospitalitzacions innecessàries i fomentar l’autonomia dels pacients.

Atenció Intermèdia: un model integral adaptat a les necessitats
de les persones ateses i les seves famílies.

El creixement constant de la població de gent gran a Espanya planteja un desafiament important per als sistemes sanitaris, a causa de la fragilitat i dels llargs períodes de recuperació que afronten aquestes persones.

Amb una experiència destacada en unitats de rehabilitació, convalescència, llarga estada, psicogeriatria i cures pal·liatives, Sant Joan de Déu proposa un model assistencial basat en l’hospitalitat i centrat en la persona. Considera l’Atenció Intermèdia com un enfocament integral on els diferents recursos es dissenyen i s’adapten a les necessitats de les persones ateses i les seves famílies, des de les dimensions biològica, psicològica, social i espiritual.

Aquest enfocament no només ressalta la seva capacitat per proporcionar atenció rehabilitadora de qualitat i especialitzada després de l’alta de l’hospital d’aguts, sinó que també el posiciona com la fórmula idònia davant el problema creixent d’hospitalitzacions dels pacients més grans que, en casos concrets, com una trencament de maluc, ha demostrat escurçar el temps de recuperació i millorar la funcionalitat. Així el patiment minva i es minimitzen les seqüeles, a més d’alliberar llits d’hospital que es necessiten per a altres pacients.

El director general de Sant Joan de Déu Espanya, Juan José Afonso, afirma que “amb aquest nou enfocament per a l’atenció més prolongada, aconseguirem disposar de més llits, recursos i agendes per a pacients que requereixin tractament als nostres hospitals amb provada capacitat resolutiva per a problemes aguts i complexos”.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat és un referent al sector de l’Atenció Intermèdia per a gent gran. Segons el director general d’aquest centre, Sebastià Santaeugènia, “diverses anàlisis indiquen un augment continu de pacients de més edat ingressats a hospitals, experimentant els efectes adversos de l’hospitalització, però a Sant Joan de Déu comptem amb el coneixement i l’experiència necessaris per oferir una solució efectiva”.

L’any 2022, quasi el 20% de la població espanyola superava els 65 anys, el que representa prop als 9,5 milions de persones. Amb una esperança de vida de 80,27€ anys en homes i 85,83 en dones , la necessitat de solucions innovadores i centrades en el pacient es torna imperiosa. Alhora, el director d’Atenció Intermèdia del Parc Sanitari SJD, Pedro Regalado, sosté que “és absolutament imprescindible que Sant Joan de Déu procuri serveis de manera integrada, tot i que per a portar-ho a terme s’ha de comptar amb la complicitat de les diferents administracions públiques que financin aquest tipus d’atenció”.

A l’Hospital Santa Clotilde de Santander, s’ofereixen serveis assistencials de mitja estada i pal·liatius amb un total de 75 llits mitjançant concerts d’hospitalització amb el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Qui es beneficia de l’Atenció Intermèdia?

L’Atenció Intermèdia ofereix cures de transició per a persones amb fragilitat i condicions cròniques i complexes, diferenciant-se de les residències geriàtriques al proporcionar estades de breu o mig termini, generalment al voltant de 20 dies.

Està adreçada a pacients que necessiten recuperar-se després d’intervencions quirúrgiques o d’ingressos hospitalaris abans de tornar a les seves cases. Aquest tipus d’atenció, inspirada en el model de Sant Joan de Déu, és integral i multidisciplinària, involucrant a professionals de la infermeria, metges, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, psicòlegs i agents espirituals per adaptar-se a les necessitats individuals de cada pacient.

En aquest sentit, el cap de la Unitat de Recuperació Funcional de l’Hospital San Juan de Dios de Pamplona-Tudela, Dr. Patxi Uriz, especifica que “és molt important que aquest model asseguri la continuïtat assistencial, a través de la coordinació de diferents serveis, tant a nivell interhospitalari com social”.

Les noves tecnologies, com els sistemes de videoconsulta, amb aplicacions informàtiques o de mòbil, aporten informació clau als professionals sanitaris en remot

L’Atenció Intermèdia s’allunya del model hospitalari tradicional per a proporcionar cures en diferents contextos, inclús centres específics, domicilis, residències o espais de convalescència. El director gerent dels hospitals San Juan de Dios de León y de Burgos, Juan Francisco Seco, parla de “l’hospital sense parets” especificant que “a més de potenciar l’atenció domiciliària després d’un ingrés hospitalari, als nostres hospitals utilitzem les noves tecnologies que ja ens ajuden a tenir un millor control del pacient a casa seva, amb sistemes de videoconsulta, amb aplicacions informàtiques o de mòbil que aporten informació clau als professionals sanitaris en remot”.

Un dels desafiaments de l’Atenció Intermèdia és l’atenció domiciliària. El seu objectiu és mantenir l’autonomia del pacient i minimitzar complicacions, compartint l’objectiu d’evitar ingressos hospitalaris. A Sant Joan de Déu es van crear els Equips d’Atenció Domiciliària (ESAD) que ofereixen cures pal·liatives a persones en l’etapa de final de vida, oferint una atenció integral que s’adapta a les seves necessitats i desitjos. Heribert Springer, metge d’una unitat ESAD de l’Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, explica que aquests equips “atenen a persones en el seu moment de més fragilitat dedicant-li el temps que cal i sense pressa per poder oferir les alternatives que millor s’adaptin a les seves necessitats i les seves voluntats davant la seva malaltia”.

Des de l’Orde s’està realitzant una tasca de reflexió i d’anàlisi que ha permès fonamentar un model que lideren centres com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), l’Hospital Sant Joan de Déu a Palma (Balears) i el Hospital Fundación San José a Madrid.

Aquest enfocament innovador ja s’està implementant en centres com l’Hospital San Rafael de Granada i l’Hospital San Juan Grande de Jerez (Cádiz), cercant promoure una recuperació més ràpida, evitant l’augment del grau de dependència i maximitzar l’autonomia de les persones ateses, evitant ingressos innecessaris a hospitals d’aguts.

En aquest sentit, el subdirector assistencial de Sant Joan de Déu a Andalusia i Canàries, Diego Núñez, subratlla que “a Sant Joan de Déu, comptem amb experiència i resultats positius en altres comunitats autònomes que ens constaten que un hospital d’aguts no sempre és la solució més idònia”.

L’Atenció Intermèdia troba la seva oportunitat de creixement en la seva capacitat d’apropar a la persona les cures que realment necessita i d’oferir un ús racional dels recursos sanitaris, adaptant-se a cada persona des de els seus múltiples àmbits d’actuació i abordant els problemes de manera interdisciplinar.

Als centres de Sant Joan de Déu, la premissa fonamental és posar la persona al centre de tot. El model d’atenció es centra en promoure la dignitat i tenir en compte el context del pacient. En aquest marc, l’Atenció Intermèdia es presenta com una eina per humanitzar l’assistència, posant el focus a cada pacient i buscant-ne el màxim benestar i autonomia.