Atenció intermèdia

“Els hospitals d’atenció intermèdia són centres de transició, que asseguren una atenció integral, de coordinació i de continuitat assistencial”

Dr. Patxi Uriz Otano, cap de l’Unitat de Recuperació Funcional de l’Hospital San Juan de Dios de Pamplona-Tudela

El Dr. Uriz defensa la importància dels hospitals d’atenció intermèdia com a recurs essencial per garantir una continuïtat assistencial efectiva i adequada per a pacients amb una alta complexitat clínica i social. Destaca la necessitat que aquest model garanteixi una atenció contínua mitjançant la coordinació de diversos serveis, tant a nivell interhospitalari com a nivell social.

L’Hospital San Juan de Dios Pamplona-Tudela s’emmarca en la categoria d’hospitals d’atenció intermèdia, una tipologia assistencial que, segons el dr. Uriz, “ha de donar resposta als problemes, tant mèdics com socials, de pacients amb alta complexitat clínica amb l’objectiu que puguin reintegrar-se a la seva comunitat. Són centres de transició, complementaris amb d’altres recursos hospitalaris, que asseguren una atenció integral, de coordinació i de continuïtat assistencial”. Per aconseguir-ho cal el treball en equips multidisciplinaris constituïts per diversos perfils assistencials: metges, infermeres i auxiliars, psicòlegs, neuropsicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, treballadors socials, atenció espiritual i el suport imprescindible del voluntariat.

L’objectiu fonamental de l’Hospital San Juan de Dios de Pamplona i dels recursos d’Atenció Intermèdia en general és garantir que els pacients que pateixen ingressos hospitalaris complexos puguin tornar al seu domicili, al seu entorn quotidià a la comunitat, amb les cures i els suports necessaris per assegurar-ne el benestar. Aquest propòsit requereix un model de gestió individualitzat, centrat en les necessitats i particularitats de cada persona, per sobre de la mateixa malaltia. Es tracta d’un model d’avaluació global on es detecten diferents problemes que no només afecten la salut física sinó també l’esfera mental, la nutricional, funcional, social, etc.

L’Atenció Intermèdia vol garantir que els pacients que pateixen ingressos hospitalaris complexos puguin tornar al seu entorn quotidià amb les cures i els suports necessaris per assegurar-ne el benestar

Per poder donar resposta a aquestes necessitats i objectius cal resoldre diverses qüestions. Una de les principals és solucionar o millorar el deteriorament funcional associat a la patologia limitant o a l’ingrés hospitalari. És important proporcionar una rehabilitació integral que promogui l’autonomia del pacient, alhora que s’aborden els problemes mèdics descompensats per estabilitzar els processos clínics.

Per a aquells pacients que experimenten afectacions en la salut mental, cal garantir una atenció directa i suport tant a nivell psicològic com social.

En casos de pacients en situació terminal, cal intensificar les cures de suport simptomàtic i assegurar una atenció de les cures, ja sigui a l’hospital o al domicili del pacient. A més, la coordinació i la provisió dels recursos adequats en donar d’alta al pacient són aspectes de summa importància.

És molt important aconseguir la implicació activa de la família en la cura del pacient, tant en la consecució dels objectius mèdics i funcionals establerts com en el seguiment del tractament. Per això, és fonamental oferir-los assessorament i formació sobre les cures necessàries abans de l’alta hospitalària, un servei que proporcionem dins les nostres instal·lacions. D’aquesta manera, una vegada que el pacient torna al seu domicili, la família el pot atendre de la manera més adequada.

És fonamental assessorar i formar la família del pacient sobre les cures necessàries en tornar a casa, perquè puguin oferir-li l’atenció més adequada

A mesura que envellim, és comú que patim una o múltiples malalties, que poden afectar tant la nostra salut física com la mental, i que tendeixen a la cronicitat. Afegides a problemes com la fragilitat, la sarcopènia o la soledat incrementen de manera significativa la nostra vulnerabilitat i el risc d’experimentar resultats adversos per a la salut com: deteriorament funcional, dependència, ingressos hospitalaris, mortalitat i augment de la pressió tant en els sistemes d’atenció mèdica com als serveis socials.

Aquestes circumstàncies ressalten la complexitat en el maneig i la cura d’aquestes persones, així com la necessitat d’un enfocament assistencial que no se centri exclusivament en la malaltia, sinó que abordi de manera integral les necessitats canviants associades amb l’evolució de la condició mèdica. En aquest sentit, el nostre Hospital Sant Joan de Déu de Pamplona ha anat creixent en serveis, unitats, llits i personal per donar una resposta òptima a aquesta realitat i assegurar la continuïtat assistencial dels pacients.

En primer lloc, facilita la integració del pacient al seu domicili i comunitat, promovent el seu benestar en proporcionar les cures i els suports necessaris. Això comporta una reducció en la institucionalització en entorns residencials, permetent que els pacients puguin romandre al seu medi residencial.

A més, aquest model s’enfoca a proporcionar una rehabilitació integral del deteriorament funcional associat a l’ingrés hospitalari, aconseguint el màxim estat d’autonomia i benestar i revertint o reduint la discapacitat.

A nivell hospitalari, l’Atenció Intermèdia contribueix a reduir l’estada mitjana a hospitals d’aguts; preveu els reingressos hospitalaris a més d’assegurar la continuïtat assistencial amb els diferents recursos sanitaris o socials.

Finalment, redueix la polifarmàcia i disminueix les complicacions hospitalàries (iatrogènia hospitalària). Tot són beneficis.

SOLIDARIDAD

¿Nos ayudas a ayudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.