Atenció intermèdia

Atenció Intermèdia

Què és l’atenció intermèdia en l’àmbit de la salut?

Quin tipus d’atenció intermedia existen?

L’atenció intermèdia hospitalària consta d’Unitat de Mitja Estada (Unitat de Convalescència- Unitat de Recuperació Funcional i Unitat de Subaguts), Unitat de Cures Continuades i Unitat de Cures Pal·liatives.
L’atenció intermèdia ambulatòria coordinat amb Atenció Primària consta dels programes següents: Hospital de Dia Geriàtric, Hospitalització a Domicili i Cures Pal·liatives a Domicili.

A qui s’adreça l’atenció intermèdia?

Quines són les àrees clau d’enfocament durant l’atenció intermèdia en la recuperació dels pacients?

Quin paper exerceix l’equip interdisciplinari en l’atenció intermèdia?

Què ens aporta l’atenció intermèdia?

L’evidència mostra que les cures intermèdies ben dissenyades poden:
Millorar els resultats i nivells de satisfacció de les persones ateses
Reduir els ingressos hospitalaris innecessaris i la demanda de serveis d’atenció social a llarg termini.
Reduir les estades hospitalàries innecessàries derivades del retard de l’alta.

Contingut relacionat

  L’Hospital Fundación San José de Madrid: una aposta ferma per les cures intermedies

   Trobada entre hospitals de Sant Joan de Déu per abordar la cronicitat com a recurs d’atenció intermèdia

    Sant Joan de Déu impulsa la col·laboració entre els seus centres catalans en els àmbits de la salut mental, la discapacitat Intel·lectual i l’atenció intermèdia

     “Els hospitals d’atenció intermèdia són centres de transició, que asseguren una atenció integral, de coordinació i de continuitat assistencial”

     Revista San Juan de Dios

      10 Revista SJD Diciembre 2023

       09 Revista SJD Septiembre 2023

        08 Revista SJD Junio 2023

         07 Revista SJD Marzo 2023