Canvis organitzatius a les àrees de Solidaritat i Sistemes de la Informació

1 February 2023

El director de l’Obra Social de la Província Espanya, Ignacio Romero, que fins ara havia compatibilitzat aquest càrrec amb el de director de Solidaritat de la Unitat Territorial II així com el de director dels Serveis Socials Sant Joan de Déu de Sevilla, ha conclòs aquestes dues responsabilitats territorials. Al capdavant de la coordinació del departament de Solidaritat en aquesta unitat estarà Carlos Hernández, fins ara responsable de Voluntariat d’aquesta.

Ignacio Romero

Ignacio Romero vol agrair a la institució la confiança que ha dipositat en ell durant més de vuit anys al capdavant del Departament de Solidaritat i de la direcció del centre Serveis Socials San Juan de Dios a Sevilla. En el seu càrrec com a director de l’Obra Social de la Província Espanya, està convençut que, “treballant junts, podrem continuar contribuint a millorar la vida de les persones vulnerables que atenem.”

El director de Sistemes de Informació de la Província d’Espanya, Luis Peñas, abandona la seva responsabilitat directiva a la Unitat Territorial II. Continuarà desenvolupant la seva tasca en el seu càrrec actual, el qual va ser nomenat després de la constitució de la Província i que ha estat compaginant amb les seves responsabilitats territorials fins ara.

Per a Luis, el camí que ha emprès junts amb els seus col·laboradors durant gairebé 11 anys, primer a la Província Bètica i actualment a la Unitat Territorial II, l’acompanyarà tant en aquesta etapa professional com en la seva vida personal. Vol transmetre un sincer agraïment a tots aquells que l’han acompanyat i continuaran fent-ho en el futur.