Codi Ètic

Comissió General de Bioètica
Roma, març 2021

PRESENTACIÓ

El LXIX Capítol General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu va aprovar l’elaboració d’un Codi d’Ètica. La redacció del codi va ser encomanada a la Comissió General de Bioètica de l’Orde. Un cop redactat el document i estudiat pel Definitori General, va ser aprovat.

Tot i que l’any 2000 l’Orde va editar la Carta d’Identitat on es recullen i desenvolupen els principis i elements essencials que identifiquen la nostra institució, inclosos aquells de caràcter ètic, va ser necessari realitzar un Codi Ètic, és a dir, un document que recull els principis, els valors, els criteris i normes fonamentals que s’han de seguir en tota l’Orde, per tots, Germans i Col·laboradors, pel que fa a l’àmbit de l’ètica de la nostra missió, tant en l’àmbit assistencial i clínic com social, mediambiental, en el respecte als principis ètics de l’Església i de l’Orde, oberts al diàleg i sempre a la cerca del bé de les persones necessitades i les seves famílies, amb el màxim respecte a les seves condicions i conviccions.

L’objectiu crucial del present Codi Ètic, tenint en compte les diferents realitats socials i culturals, és ajudar a desenvolupar i a exercir millor la missió de l’Orde, és a dir, l’Hospitalitat que per a la nostra Institució és el principi, el valor, la virtut i la referència ètica essencial. Podem dir que l’Hospitalitat és el nostre imperatiu ètic, el cànon que ens indica allò que s’ha de fer i el que no s’ha de fer, allò que està bé o no. L’Hospitalitat és l’ètica de màxims a la que estem cridats, és, en definitiva, l’excel·lència que hem de procurar permanentment en la nostra acció amb les persones ateses, en fidelitat al carisma i a la missió de l’Orde, que ens va llegar Sant Joan de Déu, el nostre fundador.

L’Hospitalitat és també un valor i una categoria ètica universal, un punt de trobada universal, especialment en aquest temps de globalització i migracions: és la resposta social, humana i ètica justa pel nostre món actual, que compartim amb tota la humanitat, tant en l’àmbit humà com en el de la creació i el medi ambient.

En aquest sentit, l’Hospitalitat es converteix en un espai comú per a tots els homes i les dones de la terra, més enllà d’on neixi cadascú. Un espai comú on tots podem coincidir. Un punt central a partir del qual estem cridats a contribuir per a humanitzar i regenerar la societat. És global, universal, inclusiva i és una via ampla per al diàleg amb tots. Per contra porta la “inhumanitat” i crea una societat sense ànima.

Desitjo que aquest Codi Ètic sigui una ajuda per a tota la Família Hospitalària de Sant Joan de Déu, de manera que orienti a tots en la seva vida i en el comportament diari per exercir l’atenció i l’assistència a les persones malaltes, pobres i necessitades amb la professionalitat, la humanitat, el respecte i la responsabilitat que ens demana el projecte de l’Orde.

Dono les gràcies a la Comissió General de Bioètica i a cadascun dels seus components, la bona feina, donant resposta a la petició del Capítol General. És un instrument ric al servei de tots els que formem part de l’Orde i que contribueix a fer palesa, amb més claredat, la nostra missió i la nostra identitat avui.

Gmà. Jesús Etayo
Superior General

SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.