Comitès d’Ètica i Bioètica

Els comitès d’ètica orienten cap a la reflexió sobre les decisions, les actuacions i les actituds en el camp de les ciències de la salut, ciències socials, de la recerca clínica i de l’organització i la gestió institucional, tenint en compte, juntament amb els criteris científics i tècnics, els aspectes ètics i vetllant per la fidelitat a la línia fundacional de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.  

Funció consultiva
Assessorar en la resolució de casos clínics o socials que es plantegen en la pràctica assistencial i que projecten conflictes de valors als professionals, la persona o la família ateses.

Funció normativa
Confeccionar guies, recomanacions o protocols d’actuació sobre situacions que, per la seva freqüència, puguin ser de potencial conflictivitat pel seu dilema ètica subjacent.

Funció educativa
Promoure iniciatives de formació, informació i sensibilització sobre problemes i qüestions ètiques.

Comitès d’Ètica de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a Espanya acreditats per l’Administració Pública corresponent

Tots els nostres centres assistencials disposen d’un comitè d’ètica de referència, així l’usuari pot realitzar consultes sobre afers ètics mitjançant les Unitats d’Atenció a l’Usuari o els serveis d’Admissió.

Per qualsevol consulta o sol·licitud d’informació que ens vulgueu adreçar directament, podeu fer-la al Dr. José Mª Galán, director del departament d’Ètica: bioetica@sjd.es

SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.