El president del Consell de Mallorca visita l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma

30 May 2024
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitat avui l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma per conèixer de primera mà les instal·lacions i els serveis que ofereix aquest centre sanitari especialitzat en activitat rehabilitadora.

El president Galmés ha estat acompanyat pel conseller de Benestar Social i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez Cifre, per reunir-se amb el comitè de direcció del centre, encapçalat pel director gerent, doctor Joan Carulla.

El president ha visitat les instal·lacions del programa PROA, un programa de promoció i recuperació de l’autonomia personal dirigit a persones amb discapacitat física sobrevinguda, finançat per l’IMAS a través del departament de persones amb discapacitat. El programa ofereix una atenció individualitzada i multidisciplinària que inclou serveis com la valoració funcional, intervenció fisioterapèutica, teràpia ocupacional, suport psicològic, tallers grupals, i activitats d’oci i temps lliure.

El president també ha visitat altres àrees de l’hospital, com la unitat de rehabilitació i la unitat de salut mental.