L’Hospital de San Juan de Dios de Córdoba posa en marxa un sistema d’interconsultes pediàtriques amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

6 June 2024
El conveni de col·laboració s’emmarca dins dels objectius de Sant Joan de Déu Espanya de treballar en xarxa entre els diferents centres de la Institució i de promoure la coordinació d’esforços i la racionalització en la utilització dels recursos sanitaris per a una atenció de màxima qualitat.

L’Hospital de San Juan de Dios de Córdoba ha posat en marxa un sistema d’interconsultes pediàtriques amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, referent europeu en l’àmbit pediàtric, amb l’objectiu de reforçar l’atenció especialitzada que presta el centre cordovès al pacient infantil, i abordar casos complexos sota una perspectiva multidisciplinària i personalitzada.

Aquestes videoconsultes es duen a terme mitjançant un robot ‘mini’ Teladoc Health, una empresa especialitzada en aquesta tecnologia que permet una consulta a través de càmeres amb un alt grau de resolució i mobilitat, que es tradueix en una atenció humanitzada, ja que l’aparell reprodueix la mateixa perspectiva que tindria el doctor o la doctora en entrar en consulta o realitzar una exploració a planta.

Segons explica el director mèdic de l’Hospital de San Juan de Dios de Córdoba, Enrique Cantillo, disposar d’aquest dispositiu permetrà l’abordatge de casos complexos en patologia pediàtrica amb especialistes de referència europea en àrees com la cardiologia, l’urologia, la traumatologia o l’otorrinolaringologia, entre d’altres.

«Se li ofereix a la família una interconsulta en temps real i de manera simultània entre els nostres pediatres i els especialistes de Sant Joan de Déu. A més, per la seva estructura i característiques tècniques la sensació que transmet és de presencialitat, la qual cosa contribueix a humanitzar aquest tipus d’assistència virtual», afegeix el doctor Cantillo.

En aquest sentit, la doctora Fernández de Sevilla, especialista en Pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, que ja ha participat en aquestes videoconsultes, afirma que «la tecnologia ens permet compartir casos clínics i col·laborar a oferir la millor estratègia diagnòstic-terapèutica per als pacients malgrat que es trobin a centenars de quilòmetres de distància. El resultat és una experiència positiva per a tots els implicats: pacient, família i els equips mèdics de tots dos hospitals».

Millora constant de l’atenció

Per al director gerent de l’Hospital de San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, la posada en marxa d’aquesta iniciativa és el reflex de l’aposta constant del centre cordovès per situar-se a l’avantguarda de l’atenció que es presta, també en l’àmbit pediàtric, possibilitant la interconsulta amb especialistes de primer nivell, cosa que afavorirà diagnòstics més precisos i precoços.

El mini Teladoc compta amb una pantalla per mostrar els especialistes que es troben al centre barceloní, així com dues càmeres amb objectius de gran resolució que permeten que el metge tingui la mateixa perspectiva que si entrés a consulta o a l’habitació d’hospitalització. I és que, a més que el robot pugui traslladar-se fàcilment, permet una exploració profunda a causa del desplaçament de la seva capçalera, fet que li possibilita acostar-se al pacient, familiar o especialista.

Aquesta col·laboració entre els dos centres de l’Ordre Hospitalària es duu a terme en el marc d’un conveni subscrit a finals de l’any passat entre totes dues entitats, per a la cooperació i intercanvi d’experiències en matèria d’atenció assistencial, formació, docència, recerca i innovació.

L’objectiu d’aquest conveni s’emmarca dins dels proposats per l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Provincia d’Espanya de promoure la coordinació d’esforços i la racionalització en la utilització dels recursos sanitaris per aconseguir una atenció de màxima qualitat, alhora que es promociona el treball en xarxa entre els diferents centres de la Institució.