L’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca disposarà d’un hort terapèutic per millorar l’autonomia de les persones amb discapacitat

17 May 2023

L’Ajuntament d’Inca ha cedit una parcel·la dels horts urbans a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca que es destinarà al Programa de Promoció de l’Autonomia Personal de l’hospital.

“Pensam que es tracta d’una iniciativa facilitarà la feina que es fa des de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca per millorar de la funcionalitat i autonomia personal de les persones amb discapacitat física”, ha comentat el batle d’Inca, Virgilio Moreno. L’Ajuntament d’Inca ha creat dins la zona d’horts urbans públics un nou espai que podranutilitzar tots els usuaris de l’Hospital Sant Joan de Déu. D’aquesta manera, des de l’àrea de Medi Ambient s’han executat les tasques de neteja i condicionament per tal que es puguin dur a terme activitats de jardineria o conreu de vegetals i fruites.

El Programa de Promoció de l’Autonomia Personal a l’Hospital Sant Joan de Déu és un programa social dintre de l’àmbit hospitalari. Aquest programa, també inclou la rehabilitació i el manteniment de l’autonomia, i es treballa amb les necessitats i dificultats de cada persona amb discapacitat i amb una visió integral de cada situació, tractant amb qualitat, respecte, hospitalitat, responsabilitat i espiritualitat.

L’objectiu principal del programa és proporcionar a les persones amb discapacitat física sobrevinguda en fase postaguda, amb dèficits cognitius, motors o emocionals, una atenció interdisciplinària que ajudi a obtenir un nivell òptim de funcionalitat i autonomia personal en la seva vida.