La jornada anual de salut mental del Parc Sanitari SJD se centra en el model de recuperació a la comunitat per a garantir una atenció més humana

18 December 2023

Professionals del Parc Sanitari Sant Joan de Déu han presentat 33 projectes i iniciatives vinculades a l’atenció en salut mental en el marc de la seva jornada anual. Aquesta és una trobada transversal i d’experiències compartides on els professionals de la institució han compartit coneixement i pràctiques d’èxit en l’abordatge integral de la salut mental.

Amb el lema “Compartim experiències per crear futur”, aquesta jornada ha reflectit les bases del model d’assistència en salut mental del Parc Sanitari SJD, impulsant bones praxis i iniciatives innovadores que busquen l’excel·lència de la qualitat assistencial i la garantia dels drets i la dignitat de les persones ateses.

El director gerent, Dr. Sebastià J. Santaeugènia, va obrir la jornada posant en relleu la força i el coneixement dels professionals de la xarxa de salut mental del Parc Sanitari, destacant “la gran oportunitat que suposa comptar amb una xarxa tan extensa i amb una jornada com aquesta per compartir l’expertise que tenim com a institució”.

El director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, Joan Vegué, que va ser convidat a la jornada, va voler posar de manifest el pes i el compromís del Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb la xarxa de salut mental a Catalunya gràcies a la voluntat de continuar innovant per transformar el sistema sanitari amb creativitat i experiència.

Les iniciatives presentades abasten àrees clau com a programes de vulnerabilitat social, atenció integral a la discapacitat, acció comunitària, integració social, investigació infermera, esport, ús de tecnologies, Pla de Serveis Individualitzats, maternitat, treball amb joves, dones, població penitenciària, soledat no desitjada, innovació social, impacte de factors migratoris i la reconversió de la llarga estada psiquiàtrica, entre d’altres. Aquestes propostes, moltes pioneres, estan centrades en la persona atesa, promovent una atenció propera, millorant processos rehabilitadors i contribuint a la satisfacció d’usuaris i professionals.

Al tancament de la jornada, el director de Sant Joan de la Xarxa de Salut Mental, Dr. Antoni Serrano, va destacar l’adaptació proactiva del centre a l’evolució del sistema sanitari. La xarxa, alineada amb els valors institucionals i les polítiques de salut, prioritza alternatives al¿hospitalització, reforça l¿atenció comunitària i aposta per l¿especialització. Serrano va subratllar la importància de la participació dels professionals, usuaris i famílies, la investigació i l’aliança amb entitats i altres centres de Sant Joan de Déu.

El director assistencial corporatiu de Sant Joan de Déu Espanya, Dr. Josep Pifarré, que va prendre part de la cloenda, va remarcar la capacitat de la institució per aconseguir una integració sanitària i social de les persones ateses. També va destacar les possibilitats de treball conjunt i les sinergies per detectar noves vulnerabilitats, sempre guiats pels valors de Sant Joan de Déu.