Principis

La promoció de la salut i la lluita contra les noves formes d’exclusió social, la despersonalització en l’atenció sanitària i contra els diversos atacs a la dignitat de la persona es materialitzen a través dels seus principis.

  • La persona malalta o acollida és el més important de la nostra Institució.
  • La competència professional, la justícia social i la solidaritat amb totes les persones, privilegiant als més necessitats i sempre sense ànim de lucre.
  • El nostre model assistencial compagina perfectament la ciència, els avanços de la tècnica i la humanització, respectant sempre la dignitat de l’home, i buscant una assistència integral.
  • Els nostres centres assistencials són i es defineixen com a centres confessionals catòlics, on s’observen i es defensen els principis evangèlics, les lleis socials de l’Església i les normes referents als drets humans.
  • Treballem per realitzar una gran assistència tècnica, fonamentalment humanitzada, donant preponderància a la “Carta de Drets i Deures del Malalt”.
  • Considerem element essencial en l’assistència la dimensió religiosa com a oferta de salvació i curació, respectant altres credos i plantejaments de la vida.
  • En l’exercici de l’assistència, ens guiem per l’ètica catòlica.
  • Les relacions entre els membres que componen la Institució estan fonamentades en el Dret Laboral, no obstant això, respectant el criteri de tots, volem formar una família amb quants se senten inspirats per l’esperit de Sant Joan de Déu.
  • L’Orde Hospitalari està sempre obert a la col·laboració amb organismes tant de l’Església com de la societat en el camp de la seva missió, atenent de manera preferencial als sectors socials més abandonats.
  • La propietat dels nostres Centres solament té sentit en la mesura que està en funció de la missió de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu: viure i manifestar el carisma de l’Hospitalitat a l’estil de Sant Joan de Déu.
SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.