El Nostre Govern

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una Institució aprovada per l’Església com a Orde Religiós de Germans que neix l’any 1572 per al servei als més pobres seguint les passes del seu Fundador, Sant Joan de Déu.

Des de la seva fundació, l’Orde Hospitalari ha continuat la seva tasca de serveis als altres, centrada en l’assistència sociosanitària, fins als nostres dies. L’Orde està present a tot el món mitjançant Províncies Religioses sota la direcció i govern del Superior General i el seu Consell amb seu a Roma (Itàlia).

A Espanya s’estructura de la següent manera:
Província religiosa

Demarcació territorial constituïda per centres i comunitats de Germans, entre els que existeix una relació especial de germandat i servei apostòlic, sota la direcció del Govern Provincial format pel Superior Provincial i el seu Consell, així com un consell directiu nomenat per ells.

Comunitats

Constituïdes per un nombre de Germans que exerceixen una missió concreta i la participació en la vida fraterna, sota la guia d’un Superior.

Centres

Són estructures amb una determinada missió assistencial, sota la direcció d’un gerent, amb autoritat delegada del Superior Provincial.
La realitat de la Província es visualitza, en gran part, a partir d’hospitals, centres assistencials, docents i de recerca, serveis socials i Comunitats de Germans. Són centres plurals amb un compromís social compartit i amb afinitat en la motivació, missió i valors.

Equip de Govern a Espanya

La seu del Govern de la Província d’Espanya per als centres, fundacions i comunitats de Germans que la configuren, és a Madrid. S’estructura sobre els següents òrgans de govern:

Capítol Provincial: òrgan col·legiat extraordinari del govern de la Província que està regulat pel Dret Canònic, les Constitucions i els Estatuts Generals de l’Orde. Es convoca cada quatre anys, on s’analitza la tasca duta a terme, s’aproven les línies estratègiques de futur, s’escull el Superior Provincial i el seu Consell.

Superior Provincial: el principal responsable de totes les activitats i realitats de la Província. Per a l’exercici de les seves funcions compta amb un equip de govern format pel Consell Provincial i amb altres òrgans a fi de dur a terme la governabilitat dels centres, les fundacions i les comunitats de la Província.

Consell Provincial: òrgan canònic de la Província per al govern, l’orientació, el funcionament i el desenvolupament d’aquesta. Aquesta funció és exercida en el desenvolupament dels centres, de les fundacions i dels programes assistencials, sanitaris i socials, amb l’assistència d’un consell executiu.

Consejo Provincial
Consell Provincial per al quadrienni 2022-2026, format pel Superior Provincial i els Consellers Provincials
SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.