Espiritualitat

L’atenció espiritual dels centres sanitaris i socials de Sant Joan de Déu té el seu fonament en la vocació primigènia de l’Orde Hospitalari d’humanitzar la salut i el benestar que promou a través de les seves obres assistencials. Germans i professionals han tingut cura d’una manera especial i durant quasi cinc segles de trajectòria, a les persones que pateixen i a les seves famílies dins del marc de l’atenció integral atenent, especialment, la seva dimensió espiritual.

Des de la nostra identitat cristiana i fidels al carisma hospitalari, d’orde universal, l’Orde Hospitalari, dins de les tasques assistencials, respecta la diversitat de confessions religioses, vigents actualment, i acompanya mitjançant serveis especialitzats a les persones que atenen, oferint suport espiritual necessari en la seva situació de patiment i fragilitat.