Pastoral

La Pastoral de la Salut i Social ha estat un dels signes d’identitat de l’Orde Hospitalari des dels seus inicis

Oferim un servei incloent i obert, amb el màxim respecte a les conviccions i creences de totes les persones, integrant-hi també en l’atenció espiritual a les famílies i als col·laboradors

La Pastoral de la Salut i Social ha estat un dels signes d’identitat de l’Orde Hospitalari des dels seus inicis.

Sant Joan de Déu va demostrar tenir una especial sensibilitat per l’atenció espiritual de les persones que anaven al seu hospital, i l’Orde ha seguit aquesta trajectòria. En les darreres dècades, la Pastoral de la Salut i Social en l’Orde ha passat d’una comprensió més centrada en “la cura de les ànimes” a un nou model caracteritzat per una pastoral qualificada i organitzada, orientada a l’atenció integral de la persona.

Les nostres Constitucions ens recorden que la vocació rebuda ens demana una dedicació especial per la pastoral, que s’expressa en el nostre testimoni de vida, l’anunci de la Paraula i la celebració dels sagraments.

L’Orde sempre s’ha caracteritzat, i la Pastoral també, per un servei obert i d’inclusió, amb respecte màxim a les conviccions i creences de totes les persones., i que s’inclou també en l’atenció espiritual a les famílies de les persones que assistim i als col·laboradors dels Centres. Aquesta mateixa obertura ens porta a estar molt atents per a facilitar l’assistència espiritual als que professen una altra fe, i a participar activament a la Pastoral de la Salut i social de les esglésies locals on desenvolupem la nostra missió.

Els Germans de Sant Joan de Déu sabem que quan realitzem bé el servei als malalts i necessitats estem evangelitzant des de l’Hospitalitat, i el nostre propi testimoni de servei és ja anunci del Regne de Déu.

Oferim un servei inclusiu i obert, amb el màxim respecte a les conviccions i creences de totes les persones, integrant-hi també en l’atenció espiritual a les famílies i als col·laboradors

Els sagraments són per als cristians una experiència intensa de comunió amb el Senyor Jesús, i mitjançant aquests sagraments, el mateix Crist ens toca amb la seva gràcia. Però la Pastoral ha d’obrir-se també a una dimensió evangelitzadora, obrint-se a les diverses situacions i respectant la pròpia trajectòria existencial. Programem, doncs, una pastoral més diferenciada i qualificada, en la que té gran rellevància l’acompanyament, com a instrument al servei del creixement personal i desenvolupament espiritual.

Aquesta experiència ens ha dut a elaborar un document de Pastoral per a tota l’Orde, on trobem les grans línies de la tasca pastoral segons l’estil de Sant Joan de Déu.

Amb aquesta guia s’està donant un nou impuls a l’acció pastoral dels nostres Centres, tant en organització com en obertura a la dimensió espiritual de les persones tenint en compte el pluralisme religiós. En aquest nou model de treball pastoral s’han incorporat laics i avui aquesta presència de persones, comença a ser una realitat en l’atenció espiritual i religiosa dels centres.

Continuem tenint com a repte, anar obrint camins a l’anunci de la Bona Nova del Regne, molt atents als diferents contextos en els quals s’ha de concretar aquest anunci.

Estem en camí, en el camí de la vida i de l’Església. No s’ha de mirar enrere amb nostàlgia, sinó estar molt atents al present, buscant sempre el benestar de les persones a les quals atenem, i obrint-nos amb esperança al futur. Així el servei d’atenció espiritual i religiosa podrà donar servei amb una contribució valuosa al model d’atenció integral que ens caracteritza.

La Pastoral de Sant Joan de Déu

SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.