Servei de suport espiritual

El Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) de la Província Sant Joan de Déu d’Espanya és una realitat viva, dinàmica i complexa en cada Centre o Unitat Assistencial.

Per arribar a aquesta realitat hem treballat fins a tenir un servei organitzat i diversificat en les diferents realitats socials i sanitàries que conviuen, integrant-ho tot en el dinamisme dels Centres, com una aportació específica en l’atenció integral, convertint-se ara en una de les línies de forà de la nostra cultura institucional.

Aquesta atenció espiritual té el seu fonament en la vocació primigènia de l’Orde Hospitalari, d’humanitzar la salut i el benestar de les persones que atenem. Tots els qui treballem en les cures en aquesta Institució, ho fem des del marc integral, i de manera especial, des de la dimensió espiritual.

El SAER és un servei d’orientació terapèutic que –en coordinació amb els altres serveis- coopera amb la seva presència, el seu testimoni i les seves accions, a l’assistència i el tractament, el guariment i la cura de les persones ateses. D’aquesta manera es contribueix al desenvolupament de l’atenció integral, realitzant així la missió del Centre.

El seu objectiu és “atendre la dimensió espiritual de les persones assistides, les seves famílies i col·laboradors, seguint i recreant els gestos i les actituds evangèliques, segons el model de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu”, com s’afirma en “La Pastoral segons l’estil de Sant Joan de Déu“.

Volem remarcar que:

  • La dimensió espiritual és constitutiva de l’ésser humà i dins d’ella se situa l’experiència religiosa.
  • L’atenció a la persona ha de ser integral.
  • Els SAER han de tenir en compte la diversitat de cultures i d’experiències espirituals i religioses.

Model propi d’atenció

L’Orde Hospitalari té un model d’Atenció Espiritual i Religiosa definit que, de manera flexible i adaptada a cada cas particular, intenta implantar-se en cada una de les seves realitats. És un model que garanteix la qualitat de l’atenció i la cura de la dimensió espiritual i religiosa basant-se en la gestió per processos, on s’estableixen indicadors i es recullen dades de les diferents intervencions amb la finalitat de dur a terme un seguiment i identificar l’abast del procés terapèutic, amb una fita de millora i excel·lència continues.

Decàleg SAER

acompañamiento espiritual en el Parc Sanitari SJD
SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.