Visita Canònica General

Del 16 de gener al 3 de març de 2023 tindrà lloc la Visita Canònica General a la Província Sant Joan de Déu d’Espanya per part del Superior General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, el germà Jesús Etayo, al qual acompanyaran en qualitat de Visitadors dos dels germans que formen part del Consell General: Joaquím Erra i José Augusto Gaspar. Aquests, al seu torn, comptaran amb tres germans que faran de Secretaris de la Visita Canònica General, i que són el Gmà. Ramón Castejón (acompanyarà al Gmà. Jesús Etayo), el Gmà. Miguel Martín (acompanyarà al Gmà. Joaquím Erra) i el Gmà. Ángel López (acompanyarà al Gmà. Agusto Gaspar).


Reunió d’obertura de la Visita Canònica General a la Cúria de la Província Sant Joan de Déu d’Espanya.

Donada la magnitud de la Província d’Espanya, cada un d’ells visitarà una part del total de 80 centres, i després faran conjuntament la Visita a la Cúria Provincial a Madrid i l’acte de clausura. En paraules del Superior General, “la Visita Canònica és sobretot un temps de coneixement, acompanyament i trobada del Govern General amb tota la Família Hospitalària de Sant Joan de Déu, amb les Províncies, comunitats i obres apostòliques de l’Orde”.

La Visita Canònica és un temps de coneixement, acompanyament i trobada del Govern General amb tota la Família Hospitalària de Sant Joan de Déu

Per això, alguns dels objectius principals d’aquesta ronda de trobades per tot el territori consisteixen a acompanyar la vida de l’Orde als llocs on s’exerceix la seva missió hospitalària; conèixer de primera mà la realitat dels centres i comunitats de Sant Joan de Déu; valorar i il·luminar la realitat de cadascuna d’ells; i animar i projectar el seu futur seguint el carisma del nostre Fundador.

La Visita Canònica General és un esdeveniment important per a la institució, ja que propicia espais d’escolta, reflexió i diàleg del Govern General amb els Comitès de Direcció, les comunitats religioses, els Equips de Pastoral, els Comitès d’Ètica, els col·laboradors, etc. L’organització del programa a cada lloc va a càrrec dels mateixos centres, que també han col·laborat en l’elaboració d’un informe amb les dades més rellevants de la seva activitat.

El 16 de gener tindrà lloc l’obertura de la Visita Canònica General amb la reunió del Superior General i els germans Visitadors i Secretaris que l’acompanyen, amb el Superior Provincial d’Espanya, Gmà. Amador Fernández, i el seu Consell.


L’Orde és present en 52 països amb gairebé 400 centres i 160 comunitats, que al seu torn s’organitzen en 20 Províncies religioses. Totes elles reben la Visita Canònica que se celebrarà en el sexenni comprès entre 2019 i 2024 sota el lema “Sortir amb passió a promoure l’Hospitalitat”.