Els 50 hospitals pediàtrics més importants del món es reuneixen per primera vegada a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

9 May 2024
Els directors dels 50 hospitals pediàtrics més importants del món han celebrat la reunió anual del grup internacional CHIEF (Children’s Hospitals International Executive Forum) a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, únic centre espanyol que forma part d’aquest fòrum.

El grup internacional CHIEF, que s’ha reunit per primera vegada en territori espanyol, s’ha centrat en temes crucials com la transformació digital en l’atenció mèdica infantil, la sostenibilitat ambiental i la preparació davant crisis sanitàries globals, des de conflictes bèl·lics a possibles pandèmies futures.

Per al director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu i membre destacat del CHIEF, Manel del Castillo «és una gran satisfacció, i alhora una gran responsabilitat, formar part d’aquest grup i acollir una de les seves reunions, tenint en compte que està considerat el Davos de la salut pediàtrica.»

Un altre punt important d’aquesta trobada ha estat la signatura d’un manifest conjunt per a la col·laboració de l’administració pública, les empreses, les universitats, els centres sanitaris i de recerca, així com de les associacions de pacients, que permeti avançar cap a una pràctica clínica més eficaç, segura i universal en l’abordatge integral de les malalties rares infantils.

El manifest destaca la necessitat d’una atenció multidisciplinària d’alt nivell, diagnòstics precisos i personalitzats i els millors tractaments. A més de fomentar programes de telemedicina, dispositius per tractar les malalties cròniques complexes pediàtriques, plataformes de dades associades a la intel·ligència artificial i, finalment, programes de recerca translacional coordinats a escala global.

Les malalties rares constitueixen un grup molt ampli de patologies, entre 6.000 i 8.000 diferents, cadascuna molt poc freqüent, però que en conjunt afecten entre el 6% i el 8% de la població general.