Sant Joan de Déu impulsa noves oportunitats laborals amb la posada en marxa d’una empresa d’inserció

18 December 2023

En un pas significatiu cap al reforçament d’oportunitats laborals per a col·lectius vulnerables, la Fundació Germà Benito Menni, emparada per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, ha constituït formalment la seva Empresa d’Inserció.

Aquesta iniciativa reflecteix el ferm compromís de Sant Joan de Déu per millorar la qualitat de vida i la integració de persones vulnerables en risc d’exclusió, moltes d’elles ateses a Sant Joan de Déu. L’Empresa d’Inserció operarà inicialment a Catalunya, amb projeccions d’expansió a la resta de l’Estat.

En paraules del responsable del área social de San Juan de Dios en España, Salvador Maneu, “la Fundació Germà Benito Menni te vocació de esdevenir un instrument útil al servei dels centres de Sant Joan de Déu per millorar la inserció laboral per millorar la inserció laboral de les persones ateses en situació de vulnerabilitat social. I la creació de l’empresa d’inserció esdevé una fita molt important en aquesta aposta estratègica”.

Sant Joan de Déu dona ple suport a aquest nou instrument que permetrà oferir oportunitats tant formatives com laborals a persones en situació de vulnerabilitat. Els responsables de la nova empresa agraeixen a la Institució així com als centres implicats, la seva confiança i el seu suport en la creació d’aquest recurs vital.

L’Empresa d’Inserció, anomenada EI BENITO MENNI SLU, es vincula amb els objectius del pla de gestió de la Fundació per facilitar el ple desenvolupament i la integració de persones en risc d’exclusió social. Amb objectius clars, l’empresa implementarà itineraris personalitzats i mesures d’intervenció, començant amb activitats inicials de neteja i de jardineria per diversificar-se i especialitzar-se en noves àrees de negoci com el manteniment d’edificis, les energies renovables i el sector agroalimentari.

La Fundació Germà Benito Menni, amb professionals en àmbits laborals i d’acompanyament, generarà sinergies per reduir els costos inicials d’activitat. La col·laboració amb empreses i entitats del nostre entorn serà fonamental per a la flexibilitat i l’èxit dels itineraris professionals.

Sant Joan de Déu confia que aquesta iniciativa contribuirà positivament al benestar de la comunitat i reforçarà el compromís de la institució amb la inclusió i el desenvolupament sostenible.

La finalitat de la Fundació Germà Benito Menni ha estat possibilitar la integració laboral i social de les persones amb discapacitat vinculades als centres de l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, a l’àmbit geogràfic de Catalunya. L’any 2021 es van modificar els estatuts per donar resposta integral, incorporant formació, amb la voluntat de crear una altra tipologia d’empresa d’economia social i ampliar els col·lectius atesos. Aquest any, s’ha realitzat el primer pla de gestió, amb un equip tècnic per al desenvolupament de la Fundació i la creació d’aquesta empresa d’inserció.