L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu realitza més de 24 milions d’actes assistencials a tot el món en els seus 412 centres sociosanitaris

11 April 2023

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha realitzat un total de 24.410.500 intervencions sociosanitaries a través dels seus 412 centres en tot el món. Aquestes impressionants xifres provenen de les darreres estadístiques publicades per la institució des de la seu internacional a Roma, on s’han presentat les dades anuals de la seva activitat sociosanitaria global.

Juan José Afonso, director general de l’Orde Hospitalari a Espanya, ha destacat la importància de la publicació d’aquestes estadístiques com un exercici de transparència fonamental en la forma que la institució presta els seus serveis sanitaris i socials. “Si bé és cert que en aquesta institució ens dediquem a les persones que hi ha darrere els números, ens sembla important fer públiques aquestes xifres que mostren la dimensió o la diversitat de regions i activitats en les que operem”, destaca Afonso. Des de l’atenció en salut mental a Piura (Perú), fins la intervenció en malformacions físiques al Camerún o l’atenció a refugiats internacionals a España, la riquesa i la diversitat assistencial pot observar-se en aquestes dades acabades de publicar.

A més, Afonso afegeix que les darreres dades d’atenció sanitària al món per part dels centres i dels dispositius de Sant Joan de Déu “parlen d’una institució que aposta per l’assistència social i sanitària com una manera de posicionar-se al món, d’estar al costat de les persones vulnerables i que amplia les seves prestacions, les seves instal·lacions i la seva presència internacional cada any per a seguir atenent a quantes més persones millor”.

Sant Joan de Déu compta, a tot el món, amb més de 39.000 llits disponibles distribuits en 382 centres sanitaris i sociosanitaris

L’Orde Hospitalara de Sant Joan de Déu ha assolit atendre a un gran nombre de pacients i usuaris en els diferents àmbits en els que opera com l’hospitalari, la salut mental, la discapacidad, la gent gran i persones amb pocs recursos. D’acord amb les darreres estadístiques publicades, la institució compta amb un total de 39.048 llits distribuits en 382 centre sanitaris i sociosanitaris repartits per tot el món. A més, també disposa de 30 centres formatius i docents on s’imparteixen els graus d’infermeria i de fisioterapia, així com centres de formació professional de la branca de la salut i de les cures, entre altres.

L’assistència que presta Sant Joan de Déu en l’àmbit sanitari abasta des de l’activitat hospitalària general o especialitzada fins a les cures pal·liatives, passant per l’activitat hospitalària de mitjana i llarga estada, assistències ambulatòries i consultoris no hospitalaris, serveis de rehabilitació, farmàcia i serveis per a la convalescència. Així mateix, la institució ofereix serveis integrals en modalitat residencial o de dia per a persones amb problemes de salut mental, discapacitat, majors i altres necessitats. Tot això es duu a terme amb l’objectiu de proporcionar la millor atenció possible als pacients i usuaris que requereixen d’aquests serveis a tot el món.

Assistència humanitzada, individualitzada i sota el paradigma socioassistencial

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu té una visió integradora i holística de l’atenció a la salut, en la qual es busca oferir assistència més enllà del físic i considerar al pacient en el seu context. És per això que la institució ha implementat diferents models d’assistència domiciliària a tot el món, oferint atenció hospitalària, rehabilitadora i de salut mental en el domicili dels pacients. Durant l’últim any, aquesta modalitat d’atenció va beneficiar a 23.806 persones, un augment significatiu de 4.662 persones respecte a l’any anterior.

A més, Sant Joan de Déu ofereix una àmplia gamma de serveis per a usuaris amb discapacitat, pacients de salut mental i persones majors, entre altres perfils. Aquests serveis complementen l’atenció sanitària amb activitats educatives bàsiques, formació especialitzada, assessorament, activitats ocupacionals, assistència en centres de dia i menjadors. En total, 1.987.678 pacients han rebut aquest tipus de serveis a tot el món.

Més de 65.000 professionals a tot el món

L’Orde de Sant Joan de Déu compta amb un equip humà de 65.080 professionals que treballen en els 412 centres repartits a tot el món. D’aquests professionals, 52.722 es dediquen als àmbits sanitaris més específics, mentre que la resta es dedica a processos assistencials sociosanitaris i docents.

A Espanya, els 80 centres de Sant Joan de Déu compten amb un total de 17.492 professionals sanitaris i sociosanitaris que paren esment en tot el territori, la qual cosa representa un 27% de la plantilla internacional de l’Ordre. Referent a això, el director de Sant Joan de Déu a Espanya subratlla que “quan parlem de salut, tan important és tenir unes bones instal·lacions i una dotació tecnològica d’avantguarda en els nostres centres com una plantilla de professionals àmplia i solvent, capaç d’atendre pacients i usuaris no sols amb la més alta qualitat, sinó amb la dignitat, el tracte humanitzat i la distinció hospitalària amb la qual aquests milers de professionals assisteixen a les persones que confien la seva atenció a Sant Joan de Déu”.