Sant Joan de Déu ha atés a més de 2.770.000 persones en tot l’Estat el 2022

13 September 2023

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a Espanya acaba de fer públiques les seves dades anuals, les quals posen de manifest el creixement i la solidesa de l’activitat sanitària, sociosanitària i social que es desenvolupa mitjançant una xarxa de 80 centres arreu de l’Estat. En aquest informe, s’indica que durant el 2022, Sant Joan de Déu va oferir atenció a un total de 2.778.062 persones en els diversos àmbits d’actuació. Pel que fa als llits o places disponibles, es va comptabilitzar un total de 12.297, dels quals 7.955 corresponen a llits hospitalaris, 3.631 a places socials i 711 a places residencials per a persones grans.

En l’ámbit sanitari, els centres hospitalaris de caràcter general van atendre un total de 1.492.667 consultes, es van realitzar 834.290 estades hospitalàries i es van registrar 670.603 casos d’urgència, 91.257 ingressos i 113.816 intervencions quirúrgiques.


Un altre dada rellevant és que es van registrar 1.271.934 estades hospitalàries relacionades amb la salut mental el 2022. En total, 24.099 adults van ser atesos en alguns dels centres i dispositius especialitzats en salut mental de Sant Joan de Déu a Espanya, mentre que 1.551 nens i joves van rebre atenció en algun recurs de salut mental infantojuvenil de l’Orde.

La nostra institució manté el seu compromís amb l’atenció a les persones més vulnerables, aprofitant la nostra àmplia xarxa de centres i serveis per a créixer mitjançant sinèrgies operatives i procedimentals.

“Aquest volum d’activitat sanitària durant el 2022 certifica el nostre compromís com a institució a continuar atenent les persones més vulnerables de la societat. Aquesta xarxa diversa i rica de centres i serveis que posem en valor ens ha permès créixer mitjançant sinèrgies operatives i procedimentals”, assegura el director general de Sant Joan de Déu a Espanya, Juan José Afonso.

Ámbits social, discapacitat i persones grans

Els col·lectius socialment més vulnerables constitueixen una de les principals preocupacions assistencials de Sant Joan de Déu, arribant el 2022 a un total de 200.768 persones ateses en aquest àmbit. Aquest grup inclou persones en situació de sense llar, persones i famílies en exclusió social o en risc d’arribar-hi, persones refugiades i persones amb discapacitat.

Pel que fa a aquest últim grup, es van atendre un total de 4.989 persones amb discapacitat en els centres destinats a aquest tipus d’atenció, així com en els pisos tutelats que disposa l’Orde Hospitalari, que són habitatges en comunitat, als centres de dia i ocupacionals, i formant part de les plantilles dels centres especials d’ocupació destinats a facilitar la seva inserció laboral, ja que aquest col·lectiu encara ha de fer front a dificultats en el mercat laboral.

En l’àmbit de l’atenció a les persones grans, les persones ateses en les residències de Sant Joan de Déu a Espanya van ser 912, amb un índex d’ocupació proper al 95% en els diferents graus de dependència.

Docència i Investigació

En els últims anys, Sant Joan de Déu ha realitzat grans esforços per promoure la investigació, augmentant la inversió i fomentant grups de recerca en xarxa. Així, el 2022 es van destinar 29.931.597 euros a projectes de recerca. Actualment, 860 professionals formen part dels diversos grups de recerca que tenen en marxa 661 projectes actius.

Pel que fa a la docència, Sant Joan de Déu ofereix places als graus d’Infermeria i Fisioteràpia a Andalusia, Madrid i Catalunya, i l’any passat es vam registrar 3.495 estudiants matriculats. Aquestes àrees d’especialització tenen una rica història dins de l’Orde Hospitalari, especialment en el camp de la infermeria. El propi fundador se’l considera un precursor de la infermeria moderna a Espanya, ja que fa gairebé cinc segles va establir un hospital que oferia atenció personalitzada segons les necessitats dels pacients. A més, l’any passat, Sant Joan de Déu va comptar amb 650 alumnes en algunes de les especialitats de salut que s’ofereixen als seus centres de Formació Professional, així com 605 alumnes en els seus programes d’estudis de postgrau.

Ampliació i creixement

Entre el 2022 i els últims mesos, l’Orde de Sant Joan de Déu ha experimentat una fase d’expansió i creixement amb la posada en marxa de nous centres estratègics. A Barcelona, s’ha inaugurat el Pediatric Cancer Center, el primer centre monogràfic d’oncologia pediàtrica d’Espanya i el segon d’Europa, que permetrà atendre fins a 400 casos nous cada any, un 35% més que fins ara. A Sevilla, s’ha obert el nou Hospital San Juan de Dios, un centre equipat amb la darrera tecnologia en proves diagnòstiques, amb 324 llits, 25 consultes externes, nou quiròfans, servei d’urgències, UCI, URPA, REA i una unitat de hospitalització per a pacients de llarga estada, entre altres instal·lacions.

A més, recentment s’ha inaugurat a Sant Sebastià el centre Errondo Gure Etxea, una innovadora instal·lació destinada a l’atenció integral de persones en situació de sense llar i amb problemes de salut mental. Aquest centre inclou una residència amb 30 places, que compta amb una unitat independent per a dones en situació d’exclusió severa, així com un centre de dia amb 24 places.

A València, s’ha obert un Centre d’Urgència Social amb 12 places d’allotjament temporal per a persones en situació d’emergència social, que ofereix una resposta per a abordar el sense sostre des dels serveis socials públics municipals i Sant Joan de Déu.

A Sant Boi de Llobregat, Sant Joan de Déu ha posat en marxa les noves instal·lacions del Campus Docent Sant Joan de Déu, que acull a 1.300 alumnes i estudiants de Cicles Formatius en l’àmbit de la salut i social, el grau en Infermeria i màsters i postgraus.

A més d’aquests nous centres, s’han incorporat unitats de referència en centres com els hospitals Sant Joan de Déu de Córdoba i Sant Joan de Déu de Barcelona, que ara ofereixen el servei de Medicina Nuclear, fonamental per a l’atenció integral dels pacients amb càncer. A Arrasate-Mondragón, l’Ordre ha afegit una Unitat de Salut Mental Infantojuvenil, i a Vigo, el Hogar y Clínica San Juan de Déu ha posat en marxa un mòdul residencial per a persones grans amb discapacitat intel·lectual. En aquest mateix àmbit, el Centre Psicopedagògic Sant Joan de Déu de Tenerife ha impulsat una unitat per a l’envelliment actiu de les persones amb discapacitat intel·lectual.