Sant Joan de Déu desenvolupa un mètode per predir l’eficàcia d’un nanofàrmac en pacients amb sarcoma d’Ewing

24 February 2023

Investigadors del SJD Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han desenvolupat un mètode innovador que permet predir l’eficàcia del nanofàrmac nab-paclitaxel en models de ratolins, per al tractament del sarcoma de Ewing, un càncer que afecta principalment a nens i adolescents i que s’origina als ossos i als teixits tous.

L’estudi ha revelat que només els casos de sarcomes d’Ewing que no tenen la proteïna Bcl-2 a les seves cèl·lules tumorals, el que passa en un de cada cinc casos, responen adequadament a la medicació. Aquest descobriment permetrà seleccionar de manera més precisa els pacients als quals se’ls pot administrar el nanofàrmac amb expectatives reals d’èxit.

Els resultats d’aquesta investigació, publicats a la revista Biochemical Pharmacology, podrien tenir un impacte significatiu en el tractament del sarcoma d’Ewing.

Llegir la notícia completa