Obra Social

La nostra Obra Social està orientada a millorar la qualitat de vida de les persones i col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat, buscant la complicitat de persones, entitats, empreses i institucions.

Des de l’àrea de Solidaritat, l’Obra Social de Sant Joan de Déu desenvolupa a Espanya programes solidaris socials i sanitaris que tenen per objectiu millorar les condicions de vida de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, sigui en l’edat adulta o en la infància. 

Atenció bucodental gratuïta per a nenes i nens de famílies vulnerables, programes per aconseguir que les persones en situació de sense llar puguin recuperar el seu projecte de vida, iniciatives que afavoreixen l’autonomia de persones amb discapacitat, programes que ajuden a reduir la soledat que pateixen els nostres avis o dispositius, com menjadors socials o economats, que proporcionen alimentació i higiene. Aquestes són algunes de les accions impulsades per l’Obra Social. 

Actualment Sant Joan de Déu compta amb més de 64.000 donants i més de 60.000 persones s’han beneficiat dels programes d’Acció Social. 

Per a més informació: 

93 253 21 36

solidaritat.obrasocial@sjd.es

Què fem: coneix la nostra Obra Social 

Testimonis