Què fem

A través dels nostres programes d’Acció Social atenem, cada any, a més de 60.000 persones en situació de vulnerabilitat.

L’evolució dels nostres programes socials ha anat creixent a mesura que s’han detectat noves necessitats no cobertes pels col·lectius que atenem: persones en situació o risc d’exclusió social, infància, persones en situació de dependència i gent gran, sensellarisme, persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat, etc. 

Els nostres principals programes socials

Urgència Social

Impulsem programes de suport i prevenció dirigits a persones en situació de pobresa o exclusió social, cobrint les seves necessitats bàsiques i afavorint la participació d’aquestes persones a la vida social, econòmica i cultural de la seva comunitat, per tal que recuperin la seva autonomia i tinguin accés a tots els seus drets i d’altres recursos bàsics.

Garantia alimentària

Aquest programa té per objectiu satisfer les necessitats bàsiques d’alimentació de persones i famílies que disposen de pocs recursos. Ho fem a través de dispositius com ara economats, menjadors socials, donació d’aliments a famílies amb menors a càrrec seu, etc.

Atenció social a la infància

Aquests projectes estan dirigits a l’atenció integral de nens i nenes que es troben en situació de dependència, pobresa o estan hospitalitzats, procurant millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. Des de l’Obra Social contribuïm a la detecció i atenció de situacions de risc, intervenint en la problemàtica social que incideixi en la salut del menor, i fomentant l’adquisició d’hàbits i actituds positives de salut del menor i la seva família.

Prestacions sociosanità benèfiques

Tenen per finalitat contribuir en la protecció de necessitats relacionades amb la salut o amb la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat que no poden fer front al cost associat a la prestació d’aquests serveis. La nostra Obra Social cofinança projectes com ara places en residències de gent gran, tallers formatius i ocupacionals, acompanyaments lúdics/terapèutics o estades en centres de discapacitat, entre altres. 

Inserció social i laboral

Afavorim la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat social, a través de centres especials d’ocupació i projectes dirigits a la inserció social i laboral, i a la millora de l’ocupabilitat.

Millora de l’atenció integral

Dins de la cultura de l’Hospitalitat pròpia de la nostra Institució, busquem proveir als nostres usuaris d’una atenció integral. Per a aconseguir-ho l’Obra Social complementa la dotació de recursos de la nostra activitat sociosanitària amb la finalitat de continuar millorant l’atenció prestada i la cobertura de noves necessitats detectades.

SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.