Trobada d’intercanvi en l’àmbit social dins del programa europeu Erasmus Plus

14 December 2023

En una trobada transfronterera com a part del programa europeu ERASMUS PLUS, professionals del Centre Forbin de Marsella, que pertany a la Fondation Saint Jean de Dieu, han visitat els centres de l’àmbit social a Catalunya. El propòsit fonamental d’aquesta visita ha estat enfortir i millorar les habilitats dels professionals del Centre Forbin en l’atenció a col·lectius vulnerables.

Durant quatre dies han visitat la Llar Sant Joan de Déu de la Fundació Germà Tomàs Canet a Manresa (Barcelona) que atén persones refugiades; els dispositius de Sant Joan de Déu Terres de Lleida per a persones sense llar i migrants. També s´han acostat als centres residencials d´inclusió de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona; la Fundació d’Atenció a la Dependència SJD que treballa en formació, inserció laboral i atenció a la dependència, i la Fundació Benito Menni que empara els centres especials d’ocupació El Pla a Almacelles (Lleida) i Intecserveis a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) .

En aquesta visita s’ha realitzat un intercanvi recíproc d’informació sobre les diferents estructures legals i mètodes d’acció aplicats als centres socials de Sant Joan de Déu de Catalunya. Aquest coneixement compartit cerca enriquir les pràctiques existents i fomentar un enfocament més integral cap a l’atenció dels qui més ho necessiten. Així, els professionals del Centre Forbin han tingut l’oportunitat de submergir-se al dia a dia dels centres socials de l’Orde a Catalunya, compartint experiències i aprenent de les bones pràctiques implementades al territori.

La visita no només s’ha limitat a la col·laboració local ja que assumeix també una visió més àmplia establint connexions sòlides i xarxes de treball a nivell europeu, contribuint a la millora de les accions de cada territori i impulsant futures col·laboracions entre centres del mateix àmbit a tota Europa.

Aquest intercanvi reflecteix el compromís continu de l’Orde Hospitalari en la promoció de pràctiques d’atenció social basades en la dignitat i el respecte, en sintonia amb els valors que han guiat la tasca de Sant Joan de Déu durant segles. La visita no sols ha estat un intercanvi de coneixements sinó una afirmació de compromís comú amb l’excel·lència en l’atenció social.