La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios nombra al Dr. Sebastià J. Santaeugènia Director General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

    17 febrero 2023