Casa Segura

L’Hospitalitat és el nostre valor central, el que ens porta a acollir a les persones, acompanyant-les sense cap mena de distinció.

En aquest marc sorgeix el sistema Casa Segura, per a fomentar en l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu una cultura de bon tracte i protecció en la cura de les persones, de manera que tots els àmbits en els quals es desenvolupa la missió de la institució siguin espais segurs i protectors.

Establir un entorn de bon tracte és una obligació moral, ètica i legal, però sobretot és una garantia de respecte i benestar per a tots els implicats en qualsevol activitat que es genera en els centres de l’Orde Hospitalari, i també en altres empreses i col·lectius que es relacionen amb ell.

L’Hospitalitat, carisma de Sant Joan de Déu, implica l’establiment d’entorns d’acollida, de cura i de benestar, per la qual cosa resulta incompatible amb l’existència o tolerància de qualsevol mena d’abús o maltractament. Per això es considera imprescindible garantir que el respecte dels drets i el benestar de totes les persones que habiten i es relacionen en qualsevol dels seus centres (usuaris, professionals, col·laboradors, voluntariat, proveïdors, religiosos…) sigui una realitat construïda entre tots/es, i clarament visible des de l’exterior.

L’Orde és conscient de la necessitat de protegir les persones més vulnerables de possibles abusos o de qualsevol esdeveniment advers, per ser l’atenció a aquestes persones l’eix central de l’activitat que desenvolupa.

El respecte a la dignitat de les persones vulnerables exigeix l’observança de normes de comportament que garanteixin la seva autonomia, però també la seva protecció, i la definició de procediments adequats.

Concretament, en relació amb les persones menors d’edat, la Carta d’Identitat de l’OHSJD, revisada el 2019, afirma que “la institució mateixa hauria de constituir una estructura d’acollida, cura i protecció del nen i de l’adolescent”.

En aquest context sorgeix la necessitat i conveniència de formalitzar el present document, amb l’objectiu de dotar als centres de Sant Joan de Déu d’un marc de referència d’actuació en matèria de situacions adverses amb persones menors d’edat, així com persones adultes vulnerables, i indicar els procediments a seguir en el cas que es detecti alguna incidència relacionada amb la matèria.

Contacte


Si vols comunicar-nos alguna incidència o sospita pots escriure’ns a: hospitalidadcasasegura@sjd.es

Aquest procés serà totalment confidencial. Pot ser remès de manera anònima. La seva finalitat és la detecció i la protecció.