Docència

Formar a persones capaces d’oferir serveis i cures segons les necessitats de la societat i d’acord amb els valors de l’Orde

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu té una llarga trajectòria en la docència de nous professionals, sobretot en les àrees d’infermeria i fisioteràpia. La nostra missió consisteix a formar d’una manera integral i individualitzada a persones capaces d’oferir serveis i cures als diferents col·lectius de l’àmbit sanitari i social, segons les necessitats de la societat, d’acord amb els nostres principis i valors.

Per a la comunitat educativa dels nostres centres, però també en aquells hospitals on formen futurs metges, l’alumne és el centre de tota l’activitat. El respecte per la dignitat humana, així com per la diversitat de creences i altres plantejaments existencials, com a expressió de pluralisme i tolerància democràtica, constitueix el fonament de totes les intervencions educatives.

La dimensió ètica basada en els principis i valors que deriven de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu adquireix un relleu especial en l’educació de l’alumnat, sense oblidar els constants avanços tecnològics i el progrés humà. Coneixements i habilitats pertanyents als aspectes més instrumentals de l’ensenyament, es combinen necessàriament amb l’aspecte més humanista de les actituds, “saber ser i saber estar”, en tots aquells processos d’atenció que el destinatari de les cures necessiti.

Centres de docència

SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.