Gent gran

Ser gran no és simplement una qüestió d’edat.

Les necessitats de les persones gransdepenen de les seves capacitats físiques, cognitives i intel·lectuals, dels seus llaços sociofamiliars i dels seus recursos econòmics després de tot un recorregut vital.

Per això, pot passar que en aquesta etapa de la vida comencin a perdre’s aquestes capacitats i vincles. I és de cabdal importància oferir un suport integral, ja que una de les majors xacres de la societat actual és la solitud associada a l’envelliment. L’aïllament, la falta d’acompanyament i d’expectatives vitals provoquen la pèrdua de capacitats, de l’ànim i la deterioració cognitiva.

Per tot això, l’Orde de Sant Joan de Déu aposta per la inclusió i la integració com a eines bàsiques de les cures assistencials. Les autocures, l’intercanvi generacional, l’existència d’expectatives vitals i la socialització són eines que acompanyen al suport assistencial i terapèutic.

L’avaluació constant i integral de les necessitats en tots aquests aspectes ens donen la resposta del que són els centres per a persones grans de Sant Joan de Déu. Un entorn de vida i un projecte per a aquestes persones.

SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


La teva ajuda es presta des dels 80 centres de Sant Joan de Déu repartits per la geografia espanyola, i per això, et demanem que ens facilitis el teu codi postal, per poder remetre’t a l’Obra Social més propera a la teva zona.