Discapacitat

Ser capaços de decidir el propi destí. Això és el que les persones amb discapacitat volen aconseguir.

Des de la prevenció de les dificultats en el desenvolupament fins a l’atenció especialitzada en la discapacitat més severa, existeix la necessitat de trobar el vincle amb la persona, amb la societat, amb el projecte de vida, amb la família o amb la independència econòmica. Per això, treballem dia a dia per a aconseguir que aconsegueixin la màxima autonomia possible en el desenvolupament d’activitats bàsiques de la vida diària, però també perquè projectin objectius personals, professionals i d’emprenedoria.

En l’Orde de Sant Joan de Déu, posem tots els recursos a la disposició de les persones amb discapacitat perquè aconsegueixin desenvolupar-se en tots els aspectes de l’existència. Independentment del grau de discapacitat, existeix un meta d’autorealització que hem d’explorar. A través de l’elaboració de plans d’atenció individualitzats, basats en una profunda avaluació multidisciplinària integrada, pretenem donar resposta a cada necessitat, a cada fita en la vida d’una persona.

A Sant Joan de Déu comptem amb recursos assistencials de residència, de dia, pisos tutelats, centres d’atenció precoç i centres especials d’ocupació orientats a donar resposta a cada necessitat en la seva diferent complexitat.

SOLIDARITAT

Ens ajudes a ajudar?


Tu ayuda se presta desde los 80 centros de San Juan de Dios repartidos por la geografía española, y por ello, te pedimos que nos facilites tu código postal, para poder remitirte a la Obra Social más próxima a tu zona.